Ym mis Tachwedd, mynychodd ôl-raddedigion PCYDDS gynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru (UWICAH) yng Nghaerdydd. Yn y blog hwn, clywn oddi wrth Justin Mclean, sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd Meistr yn y Celfyddydau …

Myfyrwyr Llambed yng nghynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru 2018 Read more »

In November, UWTSD postgraduates attended the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History (UWICAH) conference in Cardiff. In this blog, we hear from Justin Mclean, who is currently studying for a Master of Arts in Ancient History at …

Lampeter students at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History conference 2018 Read more »