Month: January 2019

Yn y blog hwn, mae Dr Ruth Parkes, Uwch Ddarlithydd yn y Clasuron, yn trafod materion cyfoes a godwyd yn ystod gweithgarwch dosbarth ar Hanes a Llenyddiaeth Rhufain y semestr diwethaf. Roedd y lleisiau’n uchel a’r teimladau’n gryf yn ystod …

Gwleidyddiaeth mewnfudo, 62 CC Read More »

In this blog, Dr Ruth Parkes, Senior Lecturer in Classics, discusses some contemporary issues that were raised during an in-class activity on Roman History and Literature last semester. Voices were raised and passions ran high during one of my lectures …

Immigration politics, 62 BCE. Read More »