Mae graddau yn y Dyniaethau yn denu cymysgedd amrywiol o bobl.  Yn y blog hwn, clywn gan Samantha Houston, a gwblhaodd radd MA mewn Astudiaethau Celtaidd yn y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar.  Mae Samantha yn esbonio sut y bu iddi gyplysu dysgu o bell â (beth arall?!) gyrfa fel cystadleuydd rodeo.  

Roedd ennill gradd MA mewn Astudiaethau Celtaidd yn y Drindod Dewi Sant yn nodi cyflawni nod addysgol y dechreuais i ei ddilyn gyntaf pan oeddwn yn 19 oed. Mae Astudiaethau Arthuraidd yn fy nghyfareddu, ac ers hir byd rwyf wedi bod eisiau cyfuno hyn â fy mrwdfrydedd am ffilmiau, gwaith styntiau a rodeo.

Wrth i’r radd Meistr fynd rhagddi, roeddwn i’n teithio i rodeos ac yn marchogaeth ynddynt bron iawn bob penwythnos, ac yn aros yng Nghanada yn lle yn y DG.

Felly roedd yr opsiwn dysgu o bell yn ddewis ardderchog i mi am ei fod wedi caniatáu i mi orffen f’astudiaethau ar yr un pryd â gwneud rodeo’n llawn amser ar y penwythnosau.  Gwnes i hyn ar hyd pedair blynedd fy ngradd Meistr.

Wedi graddio, rwy’n dal i fynd ar gefn teirw, yn bennaf yn UDA bellach.  Mae nifer o daleithiau ar draws y wlad sy’n cynnig adrannau marchogaeth teirw i ferched, ac mae’r rhain yn caniatáu i ferched sy’n marchogaeth gystadlu am ein teitlau a byclau pencampwriaeth ein hun.

Mae’r lluniau hyn yn fy nangos ar gefn tarw bach du o’r enw Cherry Bomb, a’r bwcl gwregys a enillais yng Nghyfres Gaeaf 2018 Cwmni Rodeo Cross Over the Line, ym Moravia, Efrog Newydd.

Fyddwn i ddim yn newid y ffordd o fyw gyda’r rodeo am bris yn y byd ac rwy’n hapus iawn fy mod i wedi dod ar draws y Drindod Dewi Sant fel fy mod i’n gallu gwneud yn fawr o gyfleoedd academaidd ac athletaidd.

Related Posts

Myfyrwyr Llambed yng nghynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru 2018

Lampeter students at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History conference 2018

All Roads Lead to … Chennai: A Lecturer’s Journey from an Undergraduate Module to a New Book

An MA in Celtic (and Rodeo!) Studies

Lampeter UWTSD Fencing Trip by Ozzie Major

Trip Ffensio Llanbedr Pont Steffan gan Ozzie Major

Comments

Reply comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *