Philosophy & Ethics

AS Revision Day

Anthropology

Learning and Teaching Conference at UWTSD

Ancient World

Happy New Year, Semester, and Term

Yn y blog hwn, mae Dr Ruth Parkes, Uwch Ddarlithydd yn y Clasuron, yn trafod materion cyfoes a godwyd yn ystod gweithgarwch dosbarth ar Hanes a Llenyddiaeth Rhufain y semestr diwethaf. Roedd y lleisiau’n uchel a’r teimladau’n gryf yn ystod un o’m darlithoedd fis Rhagfyr diwethaf.   Ar un adeg, clywais i rywun yn gofyn: […]

Ancient World

In this blog, Dr Ruth Parkes, Senior Lecturer in Classics, discusses some contemporary issues that were raised during an in-class activity on Roman History and Literature last semester. Voices were raised and passions ran high during one of my lectures last December. At one point, I overheard someone ask: “Why should we have someone from […]

Ancient World

In November, UWTSD postgraduates attended the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History (UWICAH) conference in Cardiff. In this blog, we hear from Justin Mclean, who is currently studying for a Master of Arts in Ancient History at Lampeter campus.  This year’s UWICAH Postgraduate Conference was hosted in a beautiful room in the […]

Uncategorized

Mae graddau yn y Dyniaethau yn denu cymysgedd amrywiol o bobl.  Yn y blog hwn, clywn gan Samantha Houston, a gwblhaodd radd MA mewn Astudiaethau Celtaidd yn y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar.  Mae Samantha yn esbonio sut y bu iddi gyplysu dysgu o bell â (beth arall?!) gyrfa fel cystadleuydd rodeo.   Roedd ennill […]

Uncategorized

Humanities degrees attract a diverse mixture of people. In this blog, we hear from Samantha Houston, who recently completed an MA in Celtic Studies at UWTSD. Samantha explains how she twinned distance learning with (what else?!) a career as a rodeo competitor. My MA in the Celtic Studies at UWTSD marked the completion of an […]

Uncategorized

Mae’r darn blog hwn gan Dr Alexander Scott, Darlithydd mewn Hanes Modern, a gyflwynodd ei ymchwil ar dai’r 20fed ganrif mewn cynhadledd yn Stockholm ym mis Medi.   Un o’r pethau gorau am fod yn academydd yw cael cyfle i fynd i gynadleddau mewn lleoedd ffansi, diddorol. I’r rhan fwyaf o bobl, ni fyddai ystâd […]

Conference