Sut brofiad yw cyflwyno papur academaidd am y tro cyntaf? Yn y blog hwn, byddwn yn clywed gan fyfyriwr PhD Henry Bohun am ei brofiadau yng Nghynhadledd Sefydliad Prifysgolion Cymru ar gyfer y Clasuron a Hanes yr Hen Fyd y …

CYFLWYNO MEWN CYNHADLEDD ACADEMAIDD: DEFOD DECHRAU MYFYRIWR PHD Read More »

What’s it like presenting an academic paper for the first time? In this blog, we hear from PhD student Henry Bohun about his experiences at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History Conference last month. In November, …

PRESENTING AT AN ACADEMIC CONFERENCE: A PHD STUDENT’S RITE OF PASSAGE Read More »

Yn y Drindod Dewi Sant, anogwn ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i fanteisio ar bob cyfle i fynychu cynadleddau academaidd. Yn y darn hwn, clywn gan Justin McLean am ei brofiadau ef a Troy Wilkinson yn y gynhadledd ‘Defining Space: The …

Myfyrwyr Llambed ar daith yn Juist, Sacsoni!  Read More »

Tagged with: ,

At UWTSD, we encourage our undergraduates and postgraduates to take every chance to attend academic conferences. In this post, we hear from Justin McLean about his and Troy Wilkinson’s experiences at ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History’ in Germany last year. In September, I attended ‘Defining Space: …

Lampeter students on tour in Juist, Saxony!  Read More »

Yn y blog hwn, mae Dr Ruth Parkes, Uwch Ddarlithydd yn y Clasuron, yn trafod materion cyfoes a godwyd yn ystod gweithgarwch dosbarth ar Hanes a Llenyddiaeth Rhufain y semestr diwethaf. Roedd y lleisiau’n uchel a’r teimladau’n gryf yn ystod …

Gwleidyddiaeth mewnfudo, 62 CC Read More »

In this blog, Dr Ruth Parkes, Senior Lecturer in Classics, discusses some contemporary issues that were raised during an in-class activity on Roman History and Literature last semester. Voices were raised and passions ran high during one of my lectures …

Immigration politics, 62 BCE. Read More »

Ym mis Tachwedd, mynychodd ôl-raddedigion PCYDDS gynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru (UWICAH) yng Nghaerdydd. Yn y blog hwn, clywn oddi wrth Justin Mclean, sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd Meistr yn y Celfyddydau …

Myfyrwyr Llambed yng nghynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru 2018 Read More »

In November, UWTSD postgraduates attended the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History (UWICAH) conference in Cardiff. In this blog, we hear from Justin Mclean, who is currently studying for a Master of Arts in Ancient History at …

Lampeter students at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History conference 2018 Read More »

Ym mis Hydref, campws Llambed oedd safle lansio llyfr newydd am Rufain a masnach Cefnfor yr India gan Dr Matthew Cobb, Darlithydd yn y Clasuron. Yn y blog hwn, mae Matt yn dweud wrthym ni am y llwybr a’i harweiniodd …

I … Chennai yr Arwain Pob Ffordd: Taith Darlithydd o Fodwl Israddedig i Lyfr Newydd Read More »

In October, Lampeter campus hosted the launch of a new book on Rome and the Indian Ocean trade by Dr Matthew Cobb, Lecturer in Classics. In this blog, Matt tells us about the path that led him to pursue this …

All Roads Lead to … Chennai: A Lecturer’s Journey from an Undergraduate Module to a New Book Read More »