Ancient World

Photo-Blog: British Museum Trip

Ancient World

Global Waters: Sustainability, Harmony and Awareness Day

Medieval Studies

Teyrnged i Waith Dr William Marx gan yr Athro Jane Cartwright

Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid yw PASS. Mae hwn yn ddull o ddysgu cymheiriaid ‎a ddefnyddir yn eang mewn prifysgolion, lle mae myfyrwyr o dan hyfforddiant a ‎goruchwyliaeth myfyrwyr o lefelau blynyddoedd uwch (a elwir yn arweinwyr neu fentoriaid ‎PASS) yn gweithio gyda’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau a myfyrwyr blwyddyn gyntaf i’w helpu i ‎atgyfnerthu‘r […]

Gateway

PASS stands for Peer Assisted Study Sessions. It is a peer learning approach widely used in ‎universities, in which trained and supervised students from higher level years (known as PASS ‎leaders or mentors) work with Gateway and first year students to help them consolidate their ‎learning around particular modules, ease their transition into university and […]

Gateway

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer mewnblaniadau meddygol ac archaeoleg, i ymrwymiad gweithwyr.  Yn sgil yr ystod amrywiol o bynciau a […]

Ancient World

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, ranging from manufacturing processes for medical implants and archaeology to employee engagement.  The diverse range […]

Ancient World

Hello, my name is Ozzie Major, I have been a member of the fencing club for the last two years and am now the current president of the Lampeter university fencing club, here is a short summary of our time competing in Bangor. Earlier this month, the Lampeter university fencing club was invited up to […]

Uncategorized

Helo, fy enw i yw Ozzie Major. Dwi wedi bod yn aelod o’r clwb cleddyfa am y ddwy flynedd ddiwethaf a bellach fi yw llywydd presennol clwb cleddyfa prifysgol Llambed. Dyma grynodeb byr o’n hamser yn cystadlu ym Mangor. Yn gynharach yn y  mis, gwahoddwyd clwb cleddyfa prifysgol Llambed i dwrnamaint cleddyfa agored prifysgolion Cymru. […]

Uncategorized

This blog post is by our very own Christopher Fleming, a PhD student with the Faculty of Humanities at UWTSD, who earlier this month attended the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History.   On 17th March 2018, I was delighted to represent UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History (AMPAH) as […]

Ancient World

We are a small group of first year undergraduates who volunteered to help archive the footage and audio files about the Kogi that Alan Ereira left to the university. He is a British historian, documentary filmmaker, author and Professor of Practice of University of Wales Trinity Saint David. None of the data has been seen […]

Uncategorized