Ym mis Tachwedd, mynychodd ôl-raddedigion PCYDDS gynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru (UWICAH) yng Nghaerdydd. Yn y blog hwn, clywn oddi wrth Justin Mclean, sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd Meistr yn y Celfyddydau yn Hanes yr Hen Fyd ar gampws Llambed

Cynhaliwyd Cynhadledd ôl-raddedig UWICAH eleni mewn ystafell hardd ym mhrif adeilad Prifysgol Caerdydd.

Mynychwyd y gynhadledd gan garfan amrywiol o fyfyrwyr ôl-raddedig a ddaeth o sefydliadau ar draws Cymru.

Ar wahân i’r ddirprwyaeth o Gaerdydd, y pedwar a fynychodd o Lambed oedd y fintai unigol fwyaf o’r prifysgolion.

Hyd yn oed yn fwy trawiadol am gampws bach oedd bod dau ohonynt yn cyflwyno papurau.

Cyflwynais innau bapur o’r enw ‘Finding the Silent Majority: Methodological and Philosophical Issues In Researching the Ancient “Working Class,” a Susan Leybourne, sy’n astudio am PhD yn y Clasuron a wnaeth un o’r enw ‘Understanding Mystical Experience In Ancient Texts.’

Roedd fy mhapur yn trafod materion ynghylch mynd at hanesion pobl gyffredin yn yr hen fyd, a sut mae ideoleg, cyd-destunau diwylliannol cyfredol a’r mathau o dystiolaeth sydd ar gael i haneswyr yn cyfuno i greu darlun sy’n bell o fod heb ei broblemau.

Disgrifiodd bapur Susan y cyffelybiaethau amrywiol rhwng traddodiadau gwahanol yn y ffordd y maent yn ceisio cyflwr llesmeiriol o fewn yr hen fyd.

Sbardunodd y ddau bapur hyn dipyn o drafodaeth, ynghyd â llawer o bapurau a sgyrsiau gwych eraill a gafwyd ar y diwrnod hwnnw. Bu Christopher Fleming a Troy Wilkinson yn ddau gynrychiolydd ardderchog o Lambed, yn aelodau astud o’r gynulleidfa ac yn awyddus i gymryd rhan mewn trafodaeth benigamp.

Roedd y prif gyflwyniad gan Yr Athro Lloyd Llewellyn-Jones ar Ffiol Eurymedon yn ein gorfodi ni i gyd i feddwl, gan roi i ni sawl ffordd newydd o weithio gyda phaentiadau ffiol yn ein hymchwil.

Ar ôl i bob papur gael ei gyflwyno, cynhaliwyd derbyniad gwin a gynhwysodd lawer o drafodaethau bywiog cyn i lawer ohonom fynd i gael cinio lle parhaodd y sgyrsiau am nifer o oriau.

Cynhadledd a drefnwyd yn wych ac a wnaeth i bawb feddwl oedd hon. Rwy’n siŵr fy mod yn siarad dros bawb a gymerodd ran pan ddwedaf ein bod yn edrych ymlaen at yr un nesaf.

 

Related Posts

Lampeter students at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History conference 2018

All Roads Lead to … Chennai: A Lecturer’s Journey from an Undergraduate Module to a New Book

MA mewn Astudiaethau Celtaidd (a Rodeo!)

An MA in Celtic (and Rodeo!) Studies

Lampeter UWTSD Fencing Trip by Ozzie Major

Trip Ffensio Llanbedr Pont Steffan gan Ozzie Major

Comments

Reply comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *