Mae’r darn blog hwn gan Dr Alexander Scott, Darlithydd mewn Hanes Modern, a gyflwynodd ei ymchwil ar dai’r 20fed ganrif mewn cynhadledd yn Stockholm ym mis Medi.   Un o’r pethau gorau am fod yn academydd yw cael cyfle i fynd i gynadleddau mewn lleoedd ffansi, diddorol. I’r rhan fwyaf o bobl, ni fyddai ystâd […]

Conference

Yn y Drindod Dewi Sant, nid y darlithwyr yw’r unig rai sy’n mynd i gynadleddau academaidd.  Rydym hefyd yn annog ein myfyrwyr israddedig i samplu profiadau cynadleddau.  Ac i ysgolheigion yr oesoedd canol, nid oes cynhadledd fwy pwysig na’r Gynhadledd Ganoloesol Ryngwladol (IMC) ym Mhrifysgol Leeds.  Yn y darn hwn, clywn gan ddwy fyfyrwraig Astudiaethau […]

Conference

At UWTSD, it’s not only lecturers who go to academic conferences. We also encourage our undergraduates to sample the conference experience. And for medieval scholars, there’s no bigger conference than the International Medieval Congress (IMC) at the University of Leeds. In this post, we hear from two Medieval Studies students – Molly Hoffman and Natasha […]

Conference

Today’s blog is by Prof. Janet Burton, a Professor of Medieval History at UWTSD Lampeter. She recently went on a trip to Venice, where she explored the Medieval churches of the city.     It was an opportunity not to be missed. A friend (and former Lampeter colleague) suggested a few days in Venice. As she […]

History

Today’s blog is by Amy Kirby, who is studying for her BA in Heritage with Museums and Archives at UWTSD Lampeter. Amy is volunteering at the Rodierc Bowen Libray and Archives and she will be producing a series of blog posts on her research there. This week Amy has been exploring the life of a former […]

History

The university that came to be (after a few name changes) the University of Wales Trinity St David, was founded in 1822. At that point it was St David’s College. The college admitted its first students on St David’s Day 1827, but received its Royal Charter the following year. This is the oldest charter in […]

History