Yn y Drindod Dewi Sant, anogwn ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i fanteisio ar bob cyfle i fynychu cynadleddau academaidd. Yn y darn hwn, clywn gan Justin McLean am ei brofiadau ef a Troy Wilkinson yn y gynhadledd ‘Defining Space: The …

Myfyrwyr Llambed ar daith yn Juist, Sacsoni!  Read more »

At UWTSD, we encourage our undergraduates and postgraduates to take every chance to attend academic conferences. In this post, we hear from Justin McLean about his and Troy Wilkinson’s experiences at ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History’ in Germany last year. In September, I attended ‘Defining Space: …

Lampeter students on tour in Juist, Saxony!  Read more »

Ym mis Hydref, campws Llambed oedd safle lansio llyfr newydd am Rufain a masnach Cefnfor yr India gan Dr Matthew Cobb, Darlithydd yn y Clasuron. Yn y blog hwn, mae Matt yn dweud wrthym ni am y llwybr a’i harweiniodd …

I … Chennai yr Arwain Pob Ffordd: Taith Darlithydd o Fodwl Israddedig i Lyfr Newydd Read more »

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer …

Adolygiad o Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol 2018 gan Thomas Humphrey, ymgeisydd PhD ym maes Archaeoleg Cyprus Read more »

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, …

2018 Interdisciplinary Postgraduate Research Conference in Review by Thomas Humphrey PhD candidate in Cypriote Archaeology Read more »

This blog post is by our very own Christopher Fleming, a PhD student with the Faculty of Humanities at UWTSD, who earlier this month attended the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History.   On 17th March 2018, I was …

Christopher Fleming represents UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History hosted by Birkbeck College and University College London March 2018 Read more »

A range of workshops were run by Classicists and Ancient Historians from the Faculty of Humanities, including Dr Matthew Cobb, Dr Brenda Llewellyn Ihssen, Dr Fiona Mitchell, Dr Ruth Parkes and Dr Kyle Erickson. Closely allied to the OCR Classical …

Cymru Wales Classics Hub Teaching Inset Day Comes to Lampeter Read more »

In this blog we are finding out more about one of the newest members of staff at UWTSD, Dr Brenda Llewellyn Ihssen, Lecturer in Late Antiquity. Where were you before you came to UWTSD?   After completing my PhD in …

New Member of Staff at UWTSD: Dr Brenda Llewellyn Ihssen Read more »