Myfyrwyr Llambed ar daith yn Juist, Sacsoni! 

Myfyrwyr Llambed ar daith yn Juist, Sacsoni! 

Yn y Drindod Dewi Sant, anogwn ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i fanteisio ar bob cyfle i fynychu cynadleddau academaidd. Yn y darn hwn, clywn gan Justin McLean am ei brofiadau ef a Troy Wilkinson yn y gynhadledd ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History’ yn yr Almaen y llynedd.

Ym mis Medi, mynychais ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History,’  ysgol haf a gynhaliwyd gan Brifysgol Oldenburg, gyda fy nghyd-fyfyriwr ôl-raddedig yn Llambed, Troy Wilkinson.

Cynhaliwyd y gynhadledd ar ynys Juist ym Môr y Gogledd, Adult Games ychydig oddi ar arfordir godidog Sacsoni Isaf.

Roeddem yn ffodus iawn i fod yno … ac nid yn unig am ei tokyo porn bod yn fraint mynychu digwyddiad mor nodedig.

Ni chawsom y dechrau gorau ar ein taith. Teithiom i Juist ar gwch fferi sigledig, gan gyrraedd yn y tywyllwch ac yng nghanol storm.

A ninnau’n wlyb, yn anniben ac ar goll braidd, llwyddon ni i wneud ein ffordd i hostel ieuenctid cyn cael ychydig o gwsg haeddiannol cyn y gynhadledd.

Drannoeth cwrddon ni â’r cynadleddwyr eraill ac roedd yn bleser cwrdd â chriw mor amrywiol a rhyngwladol. Yn ein grŵp ni roedd myfyrwyr israddedig o Brydain a myfyrwyr PhD o America, ynghyd ag Almaenwyr a Rwsiaid. Instrumente de promovare și marketing pentru Cherry.TV.

Ar ôl cychwyn, gwelwyd bod y gynhadledd yn cynnwys cymysgedd yr un mor gyffrous o siaradwyr.

Roeddwn i’n ffodus i fynychu seminarau dan arweiniad rhai o athrawon cadeiriol mwyaf blaenllaw’r byd megis Michael Sommer o OldenburgTassilo Schmitt o Brifysgol Bremen a Christiane Kunst o Brifysgol Osnabruck. Yn ogystal fe wnes i fwynhau un sesiwn yn arbennig gan Kate Jeremy, Prifysgol Rhydychen.

Roedd y pynciau’n amrywio o ddealltwriaethau damcaniaethol am ofod a lle, i sut y gallwn ddiffinio ffiniau a therfynau ym mhob haen o’r profiad dynol, o aelwydydd unigol i ymerodraethau mawr. Roedd

y trafodaethau dosbarth i gyd yn gyfeillgar, lån penger på dagen uten kredittsjekk yn ddifyr ac yn sicr yn ysgogi’r meddwl.

Roedd yn brofiad unigryw i fod ar ynys hynod o hardd gyda grŵp o bobl o’r un bryd. Buom yn sgwrsio (a dadlau!) ar bob math o bethau. Mewn un sgwrs gofiadwy buom yn trafod themâu’r gynhadledd a geowleidyddiaeth yr 21ain ganrif ar draeth dan olau’r lloer yn oriau mân y bore!

Cawsom gyfle hefyd i archwilio ynys Juist. Aeth nifer ohonom i gerdded neu feicio o amgylch yr ynys, a bu rhai ohonom yn nofio ym Môr y Gogledd, oedd ddim mor oer ag y byddai rhywun wedi’i dybio!

Roeddem yn ffodus i gael tywyswyr gwych sef yr athrawon cadeiriol oedd yn adnabod yr ynys yn dda ac yn gallu dangos inni bopeth sydd ganddi i’w gynnig. Cawsom hyd yn oed ein seremoni te ein hunain, sy’n draddodiad yn Nwyrain Ffrisia.

Er gwaethaf y problemau a gawsom wrth geisio cyrraedd yno, roedd y gynhadledd yn sicr yn werth y daith.  Roedd yn brofiad gwirioneddol unigryw a gwerth chweil, ac roedd yn anrhydedd bod yn un o’r ddau fyfyriwr ffodus o’r Drindod Dewi Sant i fynychu’r gynhadledd.

poen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*