Yn y Drindod Dewi Sant, anogwn ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i fanteisio ar bob cyfle i fynychu cynadleddau academaidd. Yn y darn hwn, clywn gan Justin McLean am ei brofiadau ef a Troy Wilkinson yn y gynhadledd ‘Defining Space: The …

Myfyrwyr Llambed ar daith yn Juist, Sacsoni!  Read more »

Ym mis Hydref, campws Llambed oedd safle lansio llyfr newydd am Rufain a masnach Cefnfor yr India gan Dr Matthew Cobb, Darlithydd yn y Clasuron. Yn y blog hwn, mae Matt yn dweud wrthym ni am y llwybr a’i harweiniodd …

I … Chennai yr Arwain Pob Ffordd: Taith Darlithydd o Fodwl Israddedig i Lyfr Newydd Read more »

Yn y Drindod Dewi Sant, nid y darlithwyr yw’r unig rai sy’n mynd i gynadleddau academaidd.  Rydym hefyd yn annog ein myfyrwyr israddedig i samplu profiadau cynadleddau.  Ac i ysgolheigion yr oesoedd canol, nid oes cynhadledd fwy pwysig na’r Gynhadledd …

Myfyrwyr Llambed yn y Gynhadledd Ganoloesol Ryngwladol, Leeds Read more »

At UWTSD, it’s not only lecturers who go to academic conferences. We also encourage our undergraduates to sample the conference experience. And for medieval scholars, there’s no bigger conference than the International Medieval Congress (IMC) at the University of Leeds. …

Lampeter students at the International Medieval Congress, Leeds Read more »

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer …

Adolygiad o Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol 2018 gan Thomas Humphrey, ymgeisydd PhD ym maes Archaeoleg Cyprus Read more »

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, …

2018 Interdisciplinary Postgraduate Research Conference in Review by Thomas Humphrey PhD candidate in Cypriote Archaeology Read more »

Yn ogystal â dod ynghyd heno i wrando ar bapur gwych Harriett, rydym wedi ‎ymgasglu (heb yn wybod i William) i ddathlu gyrfa ddisglair William Marx a ‎chyfrol hyfryd sydd wedi’i chyhoeddi gan Brepols er clod i William. Felly heb …

Teyrnged i Waith Dr William Marx gan yr Athro Jane Cartwright Read more »

As well as coming along this evening to listen to Harriett’s superb paper, we’ve ‎also got together (unbeknown to William) to celebrate William Marx’s ‎illustrious career and a really lovely volume that has been published by Brepols ‎in honour of …

A Tribute to the Work of Dr William Marx by Professor Jane Cartwright Read more »

This week’s blog was written by Sara Norris a 2nd-year student reading for a MArts in Applied Anthropology at UWTSD Lampeter. For my ‘In the Field’ coursework I was granted the opportunity of working with the Streets Ahead Children’s Centre …

Working with the Streets Ahead Children’s Centre Association in Rwanda Read more »