Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid yw PASS. Mae hwn yn ddull o ddysgu cymheiriaid ‎a ddefnyddir yn eang mewn prifysgolion, lle mae myfyrwyr o dan hyfforddiant a ‎goruchwyliaeth myfyrwyr o lefelau blynyddoedd uwch (a elwir yn arweinwyr neu fentoriaid ‎PASS) …

Dathlu Dulliau Dysgu Cyfoedion ar Gampws Caerfyrddin (PASS) gan Chris Fleming a Kate Butler‎ Read more »

PASS stands for Peer Assisted Study Sessions. It is a peer learning approach widely used in ‎universities, in which trained and supervised students from higher level years (known as PASS ‎leaders or mentors) work with Gateway and first year students …

Celebrating Peer Learning Approaches on Lampeter Campus (PASS)‎ by Chris Fleming and Kate Butler Read more »

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer …

Adolygiad o Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol 2018 gan Thomas Humphrey, ymgeisydd PhD ym maes Archaeoleg Cyprus Read more »

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, …

2018 Interdisciplinary Postgraduate Research Conference in Review by Thomas Humphrey PhD candidate in Cypriote Archaeology Read more »

Yn ogystal â dod ynghyd heno i wrando ar bapur gwych Harriett, rydym wedi ‎ymgasglu (heb yn wybod i William) i ddathlu gyrfa ddisglair William Marx a ‎chyfrol hyfryd sydd wedi’i chyhoeddi gan Brepols er clod i William. Felly heb …

Teyrnged i Waith Dr William Marx gan yr Athro Jane Cartwright Read more »

As well as coming along this evening to listen to Harriett’s superb paper, we’ve ‎also got together (unbeknown to William) to celebrate William Marx’s ‎illustrious career and a really lovely volume that has been published by Brepols ‎in honour of …

A Tribute to the Work of Dr William Marx by Professor Jane Cartwright Read more »

This blog post is by our very own Christopher Fleming, a PhD student with the Faculty of Humanities at UWTSD, who earlier this month attended the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History.   On 17th March 2018, I was …

Christopher Fleming represents UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History hosted by Birkbeck College and University College London March 2018 Read more »