Helo, fy enw i yw Ozzie Major. Dwi wedi bod yn aelod o’r clwb cleddyfa am y ddwy flynedd ddiwethaf a bellach fi yw llywydd presennol clwb cleddyfa prifysgol Llambed. Dyma grynodeb byr o’n hamser yn cystadlu ym Mangor.

Yn gynharach yn y  mis, gwahoddwyd clwb cleddyfa prifysgol Llambed i dwrnamaint cleddyfa agored prifysgolion Cymru. Ar ôl taith hirfaith i Fangor daethom ni o hyd i’r neuadd chwaraeon a’n llety yn y pen draw. Buom yn cystadlu yn y tri math o gleddyfa sef sabr, ffwyl ac epée.

 

Cychwynnodd y dydd Sadwrn, sef diwrnod cyntaf y twrnamaint, gyda llwyddiant wrth i Chris Kearny ddod yn seithfed a Hugo Malim yn wythfed, y ddau yng nghystadleuaeth y ffwyl i ddynion.  Daeth y dydd Sadwrn i ben gyda rhai canlyniadau da iawn a rhai ffwylwyr blinedig iawn. Y dydd Sul oedd ail ddiwrnod a diwrnod olaf y twrnamaint, pan welwyd y tîm ffwyl merched a’r tîm sabr dynion yn cleddyfa. Unwaith eto gwnaeth y tîm yn eithriadol o dda, gyda Rosie Nye yn dod yn bumed a Carrina Tucker-Hughes yn wythfed. Ar yr un pryd, bu’r tîm sabr dynion yn cleddyfa, gyda Hugo Malim yn dod yn chweched a minnau yn wythfed.

 

At ei gilydd, cafodd y clwb brofiad gwych lan ym Mangor, gan gyrraedd safle uwch nag y gwnaethom y llynedd. Yn bersonol hoffwn ddiolch i bob aelod o’r clwb am eu holl waith, a diolch yn arbennig i’n hyfforddwr, Sean Slater. Ni fyddem wedi gallu gwneud hyn hebddo.

Fe wnaeth tîm cleddyfa Llambed yn eithriadol o dda, a gall y clwb a’r brifysgol ymfalchïo yn ei lwyddiant.

 

Os hoffech ddod i roi cynnig ar gleddyfaeth, mae gennym yr holl offer sydd ei angen arnoch. Dewch i chwilio amdanom!

https://www.facebook.com/groups/159075777498554/

 

 

Related Posts

Myfyrwyr Llambed yng nghynhadledd Sefydliad Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgol Cymru 2018

Lampeter students at the Universities in Wales Institute of Classics and Ancient History conference 2018

All Roads Lead to … Chennai: A Lecturer’s Journey from an Undergraduate Module to a New Book

MA mewn Astudiaethau Celtaidd (a Rodeo!)

An MA in Celtic (and Rodeo!) Studies

Lampeter UWTSD Fencing Trip by Ozzie Major

Comments

Reply comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *