Month: April 2018

Hello, my name is Ozzie Major, I have been a member of the fencing club for the last two years and am now the current president of the Lampeter university fencing club, here is a short summary of our time …

Lampeter UWTSD Fencing Trip by Ozzie Major Read More »

Tagged with: , ,

Helo, fy enw i yw Ozzie Major. Dwi wedi bod yn aelod o’r clwb cleddyfa am y ddwy flynedd ddiwethaf a bellach fi yw llywydd presennol clwb cleddyfa prifysgol Llambed. Dyma grynodeb byr o’n hamser yn cystadlu ym Mangor. Yn …

Trip Ffensio Llanbedr Pont Steffan gan Ozzie Major Read More »

Tagged with: ,